ADI VE SOYADI
T.C KİMLİK NO
TELEFON
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ (Gün / Ay / Yıl )
YETERLİLİĞİ
İSTEDİĞİ GÖREV
LİMAN CÜZDAN NO
PASSAPORT BİTİŞ TARİHİ (Gün / Ay / Yıl )
SAĞLIK YOKLAMA BİTİŞ TARİHİ


SON ÇALIŞTIĞINIZ:
FİRMA GEMİ GÖREVİ SÜRESİ

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.*

Şirket alkol ve uyuşturucu politikasına uyma hakkında aşağıdaki yazılı metni okudum, anladım ve kabul ediyorum.* ŞİRKET ALKOL VE UYUŞTURUCU POLİTİKASINA UYMA Şirketimizin uyuşturucu ve alkol politikası Gemi EIS Manueli / Bölüm 1 de, ayrıca şirket internet sitesinde de mevcuttur. Bu politika gereklerine uymayanların tespiti halinde iş akitleri işletme tarafından tek taraflı feshedilebilecektir. Bu durumdan doğan tüm zararların tazmini; bu politikaya aykırı davranandığı için gemide çalışanları, gemiyi ve yükü tehlikeye atmış olduğu kabul edilecek olan personelin kendisine ait olacaktır. Gemi adamı gemiye katılmadan işletme internet sitesinden ve/veya katılışından itibaren salonlarda hazır bulunan manuellerden uyuşturucu ve alkol kullanım politikasını okumak, anlamak, anlamaz ise amirlerine sormakla mükelleftir.

Kişisel verilerin korunması kanunu hakkındaki bilgilendirmeyi okudum ve kabul ediyorum.* KİŞiSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI İş sözleşmesi kurulması ve aramızdaki iş ilişkisi kapsamında paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin yasal düzenleme ve akdi ilişki kapsamında açık rıza ve onamım ile verildiğini, tarafıma bu kapsamda detaylı bilgilendirme ve aydınlatmanın yapıldığını, edinilen kişisel verilerimin yasal düzenlemeler kapsamında kaydedilmesine, depolanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.


* Formun doldurulması firmamızı müracaat sahibine karşı hiçbir şekilde taahhüt altına sokmaz.
* Gerçeğe aykırı bilgi verdiğiniz anlaşıldığında, işe alınma işleminiz geçersiz sayılacaktır.